abdullah ziya kozanoğlu

istanbul doğumlu, türk mimar, müteahhit, romancı, çizgi-roman yazarı. (bkz:kızıl tuğ)