adem'den önce

1 Entry Daha
bu romanında çağının bilimsel verilerinden ve özellikle spencer, darwin, ve huxley'den yararlanarak ilkel yaşamı ve insanın insan olma serüvenini acılı bir dille anlatır.
ademden önce'de anlatılan olaylar öylesine canlı, öylesine etkilidir ki, okur zaman zaman kitabın akışına kendini iyice kaptırarak, insanoğlunun ilkel bir yaratık halinden insan haline dönüşümünü görür gibi olur. jack london bu yapıtıyla ulaştığı başarının farkında olduğu içindir ki coşkuyla açıklamıştı bunu: "gelmiş geçmiş en ilkel öykü budur."