alvin toffler

“the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. ”
ya da
“21.yüzyılın cahilleri,okuma yazma bilmeyenler değil, öğrendiklerini unutamayan, yeniden öğrenmeye,değişime ve dönüşüme açık olmayanlar olacaktır.“