aylak köpek

(bkz:sadık hidayet)
sadık hidayet, 2.dünya savaşından sonra ülkesinin düzeleceğini ve daha insanca yaşam koşullarına kavuşacağını hayal ederken yaşadığı hayal kırıklığı onu buhrana sürüklemiş ve kendi haleti ruhiyesini eserlerine aksettirmiştir.
aylak köpek kitabında inziva, ölüm ve intiharın bir kaçış yolu olduğunu ve bu dünya içinde mutluluğun olmadığını okuyucuya dikte etmeyi amaçlamıştır. nitekim kendisi de hayatına intihar ederek son vermiştir.
eser 7 ayrı kasvetli hikayeden oluşmaktadır.