babil'in kervan taciri

insanlara derin öğütler içeren ve ders alınması için mutlak okunması gereken bir eserdir. bana kalsa ilkokul çağında olan çocuklar için çalışmanın ve disiplinin önemini, açgözlülüğün ve bencilliği zararlarını anlatması açısından okunması gereken eserlerde ilk 5 arasında yer verirdim.