bahadır cüneyt yalçın

"toprak otu verir, inek otu yer, sen ineği yersin toprak seni alır " cümlesi ile her özetlemiştir.