bartu soral

ankara doğumlu, serbest danışman. (bkz:kurt kapanı)