beyin: senin hikâyen

ıncognito'nun yazarından yine beyinle ilgili bir kitap. yaşamımıza yön veren beynimizi çok güzel şekilde anlatmış. herkes okumalı.