budala

insanın önünden geçtiği bir ağacı görebildiği için mutlu olmamasına şaşırıyorum.