dante alighieri

floransa, italya doğumlu, italyan ozan ve politikacı. (bkz:ilahi komedya)
en bilinen eseri, ahirete yapılan bir yolculuğu anlattığı ilahi komedya'dır. bu eser cehennem, araf ve cennet isimlerinde üç ciltten oluşmuştur. dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri kabul edildiği gibi, modern italyancanın da temelini oluşturur. insan ömrünü 70 kabul eder ve 35inde ilahi yolculuğa çıkar bunun üzerine cahit sıtkı tarancı 35 yaş şiirini yazdığında dante gibi ortasındayız ömrün dizeleri burdan gelmektedir.

yaş otuz beş! yolun yarısı eder.
dante gibi ortasındayız ömrün.
delikanlı çağımızdaki cevher,
yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
gözünün yaşına bakmadan gider. diye devam eder