efruz bey

(bkz:ömer seyfettin)
marifet okumadan söylemekti. fakat bucakta bu hakikati bilen olmadığı için, efruz bey hep çok okuyor, derin derin tetebbu ediyor gibi gözükür, kataloglardan ezberlediği filozof ve alim namlarını sık sık tekrarlayarak ‘’asıl kendine ait fikirler‘’ söylerdi. bucakta ıstılahların büyük bir icazı vardı. evvel zamanda nasıl ayet, hadis olmayan bir arapça cümle müthiş bir kuvveti haiz ise, bugün de rastgele bir ıstılah aynı korkunç, müthiş kuvveti haizdir. kalbur samanda iken bayağı bir arapça cümlecik ile koca bir padişah, bir imparator nasıl kesilirse, bugün de hakikatte manası olmayan atmasyon bir ıstılahla, en muğdil mesele halledilir, en meşhur bir adamın cehaletine hükmedilir, yani manen kafası kesilirdi. efruz bey işte bu ıstılah cellatlarından biriydi. münakaşaya girişti mi, ıstılahlar atmaya başlar, bu atılan şeylerin karşısında, kırk ikilik gülleler gibi hiçbir mantık; malumat blokhavzı dayanamazdı...