elias canetti

rusçuk, bulgaristan doğumlu, bulgar modernist romancı, oyun yazarı, anı ve kurgusal olmayan düzyazı yazarı. (bkz:körleşme)