emil michel cioran

răşinari, romanya doğumlu, filozof, deneme yazarı ve tanınmış 20. yy. retorik sentezcisi. (bkz:çürümenin kitabı)
emil m. cioran, rumen filozof, deneme yazarı ve tanınmış 20. yy. retorik sentezcisidir. eserlerinin bir bölümünü fransızca bir bölümünü ise rumence kaleme almıştır