fatih sultan mehmed

fatih sultan mehmed, osmanlı imparatorluğu'nun icraatları ve askeri dehası açısından en önemli padişahlarından biridir. sultan ıı. murad'ın ve hümâ hatun'un oğlu olarak 29 mart'ı 30 mart'a bağlayan gece, 1432'de edirne'de doğar. çocukluğundan itibaren hem batı hem de doğu kültürü eğitimi alır, devrin önemli bilginleriyle çalışır ve bu konuda kendini geliştirir.
fatih sultan mehmed, avni mahlâsıyla şiirler yazmış, divanı olan ilk osmanlı padişahıdır.
dimezem vuslat ümîdiyle beni şâd eylegil
razıyam cevr ü cefâ kılmağ içün yâd eylegil
-avni-
yani diyorki;
ey sevgili sana demiyorum ki beni vuslatının ümidi ile sevinçlerle beze..eziyet ve cefa etmek için bile hatırlayıversen buna da razıyım.