feridüddin attar

nişabur doğumlu, iranlı şair ve mutasavvıf. (bkz:mantık al-tayr)
osmanlı dönemi şairlerinin en çok etkilendiği yazar