gayle forman

los angeles doğumlu, amerikalı gazeteci, yazar. (bkz:eğer yaşarsam)