gonca elmas akay

ankara doğumlu, sinema yapımcısı , yazar. (bkz:kara fatma)