halid ziya uşaklıgil

istanbul doğumlu, servet-i fünun ve cumhuriyet dönemi türk yazarı. (bkz:aşk-ı memnu)
edebiyatımızda batılı anlamda ilk romanın yazarıdır
1866 - 27 mart 1945 servet-i fünun ve cumhuriyet dönemi türk romancı ve yazar