hamlet

2 Entry Daha
hamletten çok ophelia'nin acısını ve sevincini hissederim içimde. konservatuvar sınavlarında beyler hamlet hazırlanırken, kızlar da beşinci sahne ophelia çalışırlar.
nasıl ayırt ederim bir bakışta, seveni sevmeyenden?
külahından, tozlu çarıklarından, elindeki değnekten?

orjinalindeyse eserin, aynı satırlar şöyle anlatılır:
sadık aşığı diğerlerinden hangi nişan ile tefrik edeyim?
çiçekli, sedefli serpuşuyla mı, bastonuyla yahut diz bağıyla mı?