haydar ergülen

eskişehir doğumlu, türk şair. (bkz:üzgün kediler gazeli)
1980 sonrası türk şiirinin önemli isimlerindendir.