imam gazali

tus, büyük selçuklu devleti doğumlu, iranlı islam Âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi. (bkz:kalplerin keşfi)