jean-jacques rousseau

cenevre, isviçre doğumlu, filozof. (bkz:toplum sözleşmesi)