jean-paul sartre

paris, fransa doğumlu, fransız yazar ve düşünür. (bkz:bulantı)
jean-paul sartre, ünlü fransız yazar ve düşünür. felsefi içerikli romanlarının yanı sıra her yönüyle kendine özgü olarak geliştirdiği varoluşçu felsefesiyle de yer etmiş; bunların yanında varoluşçu marksizm şekillendirmesi ve siyasetteki etkinlikleriyle 20. yüzyıla damgasını vuran düşünürlerden biri olmuştur. o, her şeyden önce bir anlatıcı, denemeci, romancı, filozof ve eylemci olarak yalnızca fransız aydınlarının temsilcisi olmakla kalmamış, özgün bir entelektüel tanımlamasının da temsilcisi olmuştur.
kitaplarında kullandığı teknik inanılmaz, basit sayılacak sıradan olayları bile iz bırakacak şekle sokan bir anlatımı var.
'çıkış yok' adlı kısa bir piyesi var, orada geçen 'başkaları cehennemdir' alıntısı çok meşhur olsa da bu piyes pek bilinmez.