johann wolfgang von goethe

frankfurt, kutsal roma cermen imparatorluğu doğumlu, alman edebiyatçı , politikacı , ressam ve doğabilimci. (bkz:genç werther'in acıları)