kafkaesk

kafka'nin stiline özgü olarak hikâyelerinde anlatım akışının doğal bir parçası olarak bilinen ve algılanilan gerçeklikten kopma ve uzaklaşma durumu.