komünist manifesto

(bkz:karl marx) tarafından yazılmış 131 sayfalık bu kitap siyaset-politika türlerine sahiptir.orjinal adı das kommunistische manifest olan bu kitap (bkz:celal üster,nur deriş) tarafından çevrilmiştir.ayrıca kitap 9789750710056 ısbn numarasına sahiptir.
"bu yapıt, yeni dünya görüşünü, en kapsamlı ve derin gelişme doktrini olarak, aynı zamanda toplumsal yaşamı, diyalektiği kucaklayan tutarlı materyalizmi, sınıf savaşımının teorisini ve yeni, komünist bir toplumun yaratıcısı-proletaryanın dünya tarihi ölçüsündeki devrimci rolünü dehanın açıklığı ve parlaklığıyla özetlemektedir."
all workers of the world, unite!