marilyn kaye

new britain, connecticut , abd doğumlu, öğretmen, kütüphaneci, romancı. (bkz:seçilmiş - beden hırsızı)