mehmed göktaş

kınardı, kayseri doğumlu, türk gazeteci ve yazar. (bkz:namaz gözaydınlığım)