mevlana celaleddin-i rumi

7 Entry Daha
divan-ı kebir adlı eseri 40.380 beyitlik islam şiirinin en kapsamlı divanlarından biridir. şiirler farsça yazılmış olup arapça, türkçe ve yunanca olan kısımları da bulunmaktadır. gazel ve rubailerinde sonsuz bir lirizmle tasavvufi aşkı terennüm etmiştir.
3 Entry Daha