nureddin yıldız

of, trabzon doğumlu, ilim adamı - yazar. (bkz:arşın gölgesindeki genç)