putların alacakaranlığı

friedrich nietzsche tarafından kaleme alınan eser. çekiçle felsefe yapmak ve kitaba başlığı veren putlar; nietzsche'nin çekiçle boş inançları kırmak istemesidir. felsefesi sistematik değildir. tarzı güçlü, keskin ve epigramatiktir. felsefi bir sistem oluşturma girişimini reddeder, bu da yazılarını anlaşılmaz kılıyor. sistem oluşturma isteğinin, filozofun bir bütünlüğünün eksikliğini yansıttığını söylüyor.
dostoyevski'yi öven nietzsche, sokrates'ten kant'a kadar pek çok ünlü düşünürü çöküş tipi olarak görüyor. sokrates'in diyalektik yöntemi, ikna edici bir tartışma biçimi değildir.
kendi deyişiyle: "bu küçük kitap, büyük bir savaş ilanıdır."