samiha ayverdi

istanbul doğumlu, türk mütefekkir ve mutasavvıf yazar. (bkz:ibrahim efendi konağı)
ayverdi, hizmetlerinden dolayı, 1978’de türkiye millî kültür vakfı armağanı ile taltif edilmiş; 1984’te kendisine, millî kültür vakfı tarafından türk millî kültürüne hizmet şeref armağanı takdim edilmiş, 1985’de yeryüzünde birkaç adım isimli eseri münasebetiyle boğaziçi yayınları tarafından boğaziçi başarı ödülü verilmiş; 26 nisan 1986’da, türk edebiyat vakfı tarafından millî sanata hizmetlerinden ötürü bir plaket sunulmuştur.
1905’de istanbul’un şehzâdebaşı semtinde doğdu. 1921 yılında süleymâniye inas nümûne mektebi’ni bitirdikten sonra tahsîline husûsî olarak devam etti. mükemmel fransızca öğrenerek târih, tasavvuf, felsefe, edebiyat sâhalarında kendini yetiştirdi. fakat onun hayâtında esas rol oynayan insan, mütefekkir ve mutasavvıf ken’an rifâî’dir. 1938’de ilk romanı aşk budur yayınlandı. bunu diğer romanları tâkip etti. 1946 yılından sonra fikrî ve târihî eserlere ağırlık vererek ve hâtıralarını kaleme aldı. çok sayıda eser veren bir yazardır. 1966 yılında türk ev kadınları derneği’nin kuruluşuna önayak oldu. 1970 senesinde ise ağabeyi yüksek mühendis mîmar ekrem hakkı ayverdi ve onun eşi ilhan ayverdi ile birlikte kubbealtı cemiyeti’nin kurulmasını sağladı. 1978 yılında cemiyet, vakıf statüsüne geçirildi. hizmetle dolu seksen yedi yıllık bir ömür 1993 ramazanının 22 mart günü sona erdi. ardında kırkı aşkın eser ve kalabalık bir talebe topluluğu bırakmıştır.