seneca

doğumlu, romalı düşünür, devlet adamı ve oyun yazarı. (bkz:tanrısal öngörü)