şeyh galip

istanbul doğumlu, türk divan edebiyatı şairi, mutasavvıf. (bkz:hüsn ü aşk)
divan edebiyatının son büyük şairi kabul edilir. 1757 yılında istanbul’da doğan ve asıl adı mehmet olan şair, 1799’da istanbul’da vefat etmiştir. konya’da bir süre eğitim görmüş, istanbul’da yenikapı mevlevihanesi’nde üç yıllık çileden sonra mevlevi dedesi olmuştur.