tarihte fütüvvet ve ahilik

türk ve islam tarihinde gençlerin oluşturduğu, esnaf teşkilatı, dini cemaat ve ahlaki sistem olan fütüvvet ve ahilik hakkında umut güner tarafından kaleme alınmış bir eser. akademide uzun yıllar bu konuda derki toplu elle tutulur çalışma pek yoktu. yayınlandıktan sonra büyük bir boşluğu doldurmuş tur.

yazarın metodoloji ve meseleyi ele alış şekli güzel. yüzlerce yıllık süreci tarihi bağlantılarını koparmadan ele almış. türk ve islam tarihinde devlet, sosyal kuru lar hakkında okuma yapmak isteyen ve araştırma yapanlara tavsiye edilir.