taşkın tuna

doğumlu, yazar, bürokrat ve fizik yüksek mühendisi. (bkz:ol dedi oldu)