theodor w. adorno

almanya doğumlu, alman felsefeci, toplumbilimci, bestekâr ve müzikbilimci. (bkz:minima moralia)