tuluhan tekelioğlu

tours, fransa doğumlu, sunucu, yazar. (bkz:üvey evlat)