ulduz kız'ın kargaları

(bkz:samed behrengi) tarafından yazılmış 120 sayfalık çocuk kitabı. ayrıca kitabı (bkz:haşim hüsrevşahi) çevirmiştir.