wilhelm reich

dobrianychi doğumlu, avusturyalı-abd'li psikiyatrist ve psikanalist. (bkz:dinle küçük adam)
psikanalist, psikiyatri tarihinin en radikal isimlerden biri, faşizmin kitle psikolojisi ve kişilik çözümlemesi gibi çok bilinen ve dikkate değer yapıtları mevcuttur