zilha

keşanlı alı destanının ana kadın karakteridir.